péntek, január 2

2015 - a SZOLGÁLAT éve

Már hetek óta tudom, hogy ez az év számomra (és a családom számára is) a szolgálat éve lesz. A 2014-es év a VÁLTOZÁSOK éve volt, kezdve azzal, hogy tata hazaköltözött, folytatva a sort azzal, hogy elballagtam, leérettségiztem, "elköltöztem", egyetemre járok, édesanyám munkába állt, s még sorolhatnám. Először azt hittem, most "végre" jön a megszokások éve, amolyan nyugis időszak. Így utólag mikor mondtam édesanyámnak, kerek szemekkel kérdezte "Nálunk?". Végtére is örülök, hogy vár rám/ránk a szent munka. Nem tudom még mi minden vár engem ez évben, de örömmel állok elébe. Istentől kapom a feladatot, s hozzá az erőt, bátorítást, bölcsességet és vezetést, tehát öröm és békesség lakik bennem.
Az első ige ami meggyőzött arról, hogy Isten munkában akar engem látni, az a következő volt:

"Most pedig Izráel, mit kíván tőled Istened, az ÚR? Csak azt, hogy Istenedet, az URat féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az URat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből." (V. Mózes 10,12) Ez a 2015-ös évem mottója. :)

A következő igék, pedig még inkább megerősítettek ebben.
"Tartsátok meg mindazt a parancsolatot, amelyet én ma parancsolok nektek, hogy erősek legyetek, bemehessetek és birtokba vehessétek azt a földet, ahova most átkeltek, hogy birtokba vegyétek ... Az ÚR, a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja azt Istened, az ÚR, az év elejétől az év végéig. Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, amelyeket ma parancsolok nektek, ha szeretni fogjátok Isteneteket, az URat, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai és kései esőt, és betakaríthatod gabonádat, mustodat és olajodat. ... Vegyétek azért a szívetekre és lelketekre ezeket az igéket, kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz. Írd fel azokat házad ajtófélfáira és kapuidra ... Ha hűségesen megtartjátok mindezeket a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek, és teljesítitek; ha szeretni fogjátok Isteneteket, az URat, és mindenben az ő útjain jártok, és hozzá ragaszkodtok, akkor meghódoltatja előttetek az ÚR mindezeket a népeket, nálatok nagyobb és erősebb népeket hódítotok meg. ... Senki sem állhat meg veletek szemben. Rettegést és félelmet kelt Istenetek, az ÚR, az egész országban, ahova csak léptek, ahogyan megígérte nektek. Nézd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok az ÚRnak, Isteneteknek a parancsolataira, amelyeket én ma megparancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok az ÚRnak, Isteneteknek a parancsolataira, és letértek arról az útról, amelyet én ma megparancsolok nektek ... De vigyázzatok, teljesítsétek mindazokat a rendelkezéseket és döntéseket, amelyeket én ma elétek adok!" (V. Mózes 11, 8-32)

"Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem - így szól az ÚR." (Jer. 29,11-13)

"Ezt mondja a Seregeknek Ura: E napokban lesz az, hogy a minden nyelvű pogányok közül tíz ember ragad egy zsidó férfiúba s ragad annak ruhája szélébe, mondván: Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!" (Zak. 8,23)
Ezt az igét, a lányok közötti missziózáshoz kaptam bátorításul. Nem vagyok férfi, de hiszem, hogy nekem szól, s úgy kívánok élni, hogy igaz legyen rám, lássák és hallják mások, hogy velem van az Isten.

végül pedig ez, mely legyen ámen:
"De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet.
Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz.
Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban.
Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké!"
(Zsoltárok 73, 21-26)

Ezekkel az igékkel kezdem hát az új évet.
Terveim is vannak, miket szeretnék megvalósítani. Most először írtam össze egy listát arról, mik azok a dolgok, feladatok melyek mellett egy pipa jelet akarok látni az év végén.
  • Összeírni, kifüggeszteni, szem előtt tartani azokat az igéket, amiket az Úrtól kapok(tam)
  • Debrecenben elindítani a lánykört, és áldás lenni a lányok között
  • Az egyetemen missziózni, elsőként a csoporttársaim között
  • Közbejáró imádságaimban kitartás
  • Lelkigondozás
  • Jogosítvány megszerzése
  • Angol nyelvtanulás
  • Testmozgás
  • Évfolyam elsőnek lenni
  • Még az év elején lefogyni... és úgy maradni :))

2 megjegyzés:

Napsugár írta...

Nagyon örülök a célkitűzéseidnek. Főleg az első három kedves nekem, mert azokból többet ismerek :) A testmozgás is tetszik. Nem csinálunk valamit "együtt"? :) Te mit szeretsz mozogni?

vmirjam írta...

Együtt?? hm... futni szeretek, de lehet, hogy tavaszig csak lépcsőzök fel a nyolcadikra, s vissza a földszintre :)))