vasárnap, július 3

efézus 4:32
Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasa, bocsássatok meg egymásnak ahogy Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
2kor 8:9
Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
efézus5:15
Jól vigyázzatok tehát hogyan éltek ne esztelenül hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt mert az idők gonoszak.
1tim 4:12
Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben tisztaságban.

Nincsenek megjegyzések: