szombat, június 5

Boldog Születésnapot Etelka

Köszöntelek ezzel a zsoltárral. 2. Könyörülj rajtam Istenem, mert halandó tátog ellenem és mindennap hadakozván, nyomorgat engem! 3. Ellenségeim minden napon tátognak reám: bizony sokan hadakoznak ellenem, oh magasságos Isten! 4. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. 5. Isten által dicsekedem az ő igéjével; az Istenben bizom, nem félek; ember mit árthatna nékem? 6. Minden nap elforgatják beszédeimet; minden gondolatjok ellenem van, ártalomra. 7. Egybegyűlnek, elrejtőznek, sarkaimat lesik, mert kivánják az én lelkemet. 8. Gonoszsággal menekedhetnének? Haraggal rontsd meg, oh Isten, a népeket! 9. Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nem tudod-é azoknak számát? 10. Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van az Isten. 11. Dicsérem Istent, az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő igéretéért. 12. Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem? 13. Tartozom, oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal; megadom néked a hálaáldozatokat; 14. Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában.

Nincsenek megjegyzések: